DEN UNIKE PUSLEPUTEN

FOR PERSONER MED DEMENS

Megia Design AS     Org.nr. 915587127     Adresse:Totlandsvegen 310     5226 Nesttun     Tlf. 909 94 978      E-post: post@dupputen.no

Megia Design AS     Org.nr. 915587127     Adresse:Totlandsvegen 310     5226 Nesttun     Tlf. 909 94 978      E-post: post@dupputen.no

DEN UNIKE

PUSLEPUTEN FOR PERSONER

MED DEMENS

Timesvis med aktivitet for rastløse fingre enten for å stimulere til aktivitet eller for å skape ro gjennom aktivitet.

Mennesket er fra naturen skapt for å være i aktivitet. Vi mener dette behovet er grunnleggende gjennom hele livet. Uavhengig av hvordan livet utvikler seg i forhold til helse. Personer med langtkommet demens har også et behov for å være i aktivitet selv om de kanskje har mistet evnen til å utføre de aktivitetene de tidligere kunne.

Ergoterapeut Regine K. Kåstad forteller om idè bak puten.

(Ca. 8 min.)

For at en pasient skal kunne være aktiv selv med langtkommet demens er det viktig at aktivitetene ikke stiller krav til prestasjon og «rett og galt». DUPputen kan ikke brukes feil, detaljene er kjente og målet er at dette skal vekke pasientens interesse.

 

RUTH PÅ FYLLINGSDALEN SYKEHJEM

 

"Ruth er langtkommen i sin demenssykdom og har til tider en utagerende adferd, både verbalt og motorisk. Når hun ommøblerer eller søker mot gulvet, tenker vi at hun rydder eller vasker. Når hun sitter rolig, liker hun gjerne å aktivisere hendene sine med liksom-sying. Introduseres hun for Pusleputen, er det tydelig at de sterke kontrastfargene appellerer til nysgjerrigheten hennes. Og det varer ikke lenge før hun er i gang med utforsking av både glidelåser, knapper og hemper. Det forekommer også at hun bærer på puten rundt i avdelingen, med nesen litt i sky, som om den var et trofé."

 

Jan Eliassen

Aut. Hjelpepleier på forsterket skjermet enhet for aldersdemente

Fyllingsdalen Sykehjem,

Bergen

 

Megia Design AS

Org.nr. 915587127

 

Adresse:

Totlandsv. 310

5226 Nesttun

 

 

Tlf.

909 94 978

 

E-post:

post@dupputen.no