Den Unike Pusleputen

Mennesket er fra naturen skapt for å være i aktivitet. Vi i Megia mener dette behovet er grunnleggende gjennom hele livet. Uavhengig av hvordan livet utvikler seg i forhold til helse. Personer med langtkommet demens har også et behov for å være i aktivitet selv om de kanskje har mistet evnen til å utføre de aktivitetene de tidligere kunne.

DUPputen er for rastløse fingre enten for å stimulere til aktivitet eller for å skape ro gjennom aktivitet.

DUPputen glidelås

Puten har mange detaljer som rastløse fingre kan utforske og manipulere. Detaljene er kjent fra hverdagen og er stimulerende både motorisk og mentalt. Selv om hukommelsen er svært redusert, kan minnene sitte i kroppen. Detaljene på puten er kjent og vi tror at de fleste fingre vil «huske» teknikken med glidelås, knapper, lisser osv. når de har det foran seg i hendene.

Vi tror at fellesskap og aktivitet er den beste terapien for en pasient med demens. Det sosiale samspillet bør opprettholdes fordi det gir en bekreftelse på hvem pasienten er, og hva han har vært. DUPputen kan være noe pasient og personale/familie kan samle seg rundt.

Detaljene kan stimulere til samtaler dem imellom. Puten kan virke beroligene og stimulerende. En viktig oppgave for de som jobber med demente er å formidle ro. Det å sitte sammen og jobbe med puten, eller å se andre sitte rolig og pusle med puten, kan oppleves som trygt og beroligene.

DUPputen For at en pasient skal kunne være aktiv selv med langtkommen demens er det viktig at aktivitetene ikke stiller krav til prestasjon og «rett og galt». DUPputen kan ikke brukes feil, detaljene er kjente og målet er at dette skal vekke pasientens interesse.

Puten er fyllt med mini sacco kuler for at den skal kunne ligge godt på fanget til pasienten. Den ene siden av puten har elementer til aktivitet og andre siden er nøytral slik at puten kan snues og benyttes som hodepute i sofaen når pasienten vil ta seg en ”dupp”.

Puten har et håndtak slik at den kan bæres rundt som en væske. Dette gir også mulighet til å henge den på en vegg hvis det kan være hensiktsmessig å dekorere f. eks. en lang korridor der pasienten vandrer frem og tilbake. Det gir også mulighet til å feste den i en sengehest til en sengeliggende pasient som trenger stimuli.