Den Unike Pusleputen - ReferanserFyllingsdalen sykehjem

Ruth er langtkommen i sin demenssykdom og har til tider en utagerende adferd, både verbalt og motorisk. Når hun ommøblerer eller søker mot gulvet, tenker vi at hun rydder eller vasker.. Når hun sitter rolig, liker hun gjerne å aktivisere hendene sine med liksom-sying. Introduseres hun for Pusleputen, er det tydelig at de sterke kontrastfargene appellerer til nysgjerrigheten hennes. Og det varer ikke lenge før hun er i gang med utforsking av både glidelåser, knapper og hemper. Det forekommer også at hun bærer på puten rundt i avdelingen, med nesen litt i sky, som om den var et trofé.


Jan Eliassen
Aut. Hjelpepleier på forsterket skjermet enhet for aldersdemente
Fyllingsdalen Sykehjem,
Bergen, januar 2014.